ИЗИ НЕТ ЕООД изгражда и оперира мрежа от типа Passive Optical Network (PON) Това е мрежа от вида «точка към много точки» ,която използва мултиплексиране , чрез различни дължини на вълната, за осигуряването на работа в пълен дуплекс върху едно влакно, което посредством пасивни сплитери достига от оператора до дома на крайния потребител.

Технологията не предполага използване на активно оборудване по цялото трасе между клиента и оператора ,т.е няма нищо което да изисква или да се влияе от ел.захранването и от атмосферните условия ,тъй като Оптичния кабел не създава статично електричество.

Чрез използваната от нас технология ,осигуряваме за крайните ни клиенти Високи скорости и резервираност на прадлаганата услуга.

Оптичен интернет

Срочен договор

Интернет

Виж повече
20 Mbps
80 Mbps
100 Mbps
Виж повече
20 Mbps
80 Mbps
100 Mbps
0,00 лв

Интернет

Виж повече
10 Mbps
40 Mbps
50 Mbps
Виж повече
10 Mbps
40 Mbps
50 Mbps
0,00 лв

Интернет

Виж повече
20 Mbps
80 Mbps
100 Mbps
Виж повече
20 Mbps
80 Mbps
100 Mbps
0,00 лв

Интернет

Виж повече
40 Mbps
160 Mbps
200 Mbps
Виж повече
40 Mbps
160 Mbps
200 Mbps
0,00 лв

Интернет

Виж повече
10 Mbps
40 Mbps
50 Mbps
Виж повече
10 Mbps
40 Mbps
50 Mbps
0,00 лв

Интернет

Виж повече
10 Mbps
40 Mbps
50 Mbps
Виж повече
10 Mbps
40 Mbps
50 Mbps
0,00 лв

Интернет

Виж повече
10 mbps
40 mbps
50 mbps
Виж повече
10 mbps
40 mbps
50 mbps
0,00 лв

Интернет

Виж повече
20 Mbps
80 Mbps
100 Mbps
Виж повече
20 Mbps
80 Mbps
100 Mbps
0,00 лв

Интернет

Виж повече
20 Mbps
80 Mbps
100 mbps
Виж повече
20 Mbps
80 Mbps
100 mbps
0,00 лв

Интернет

Виж повече
40 Mbps
160 Mbps
200 Mbps
Виж повече
40 Mbps
160 Mbps
200 Mbps
0,00 лв

Интернет

Виж повече
60 Mbps
240 Mbps
300 Mbps
Виж повече
60 Mbps
240 Mbps
300 Mbps
0,00 лв

Интернет

Виж повече
60 Mbps
240 Mbps
300 Mbps
Виж повече
60 Mbps
240 Mbps
300 Mbps
0,00 лв

Интернет

Виж повече
100 Mbps
400 Mbps
500 Mbps
Виж повече
100 Mbps
400 Mbps
500 Mbps
0,00 лв

Интернет

Виж повече
200 Mbps
800 Mbps
1000 Mbps
Виж повече
200 Mbps
800 Mbps
1000 Mbps
0,00 лв

Интернет

Виж повече
40 Mbps
160 Mbps
200 Mbps
Виж повече
40 Mbps
160 Mbps
200 Mbps
0,00 лв

Интернет

Виж повече
60 Mbps
240 Mbps
300 Mbps
Виж повече
60 Mbps
240 Mbps
300 Mbps
0,00 лв

Интернет

Виж повече
100 Mbps
400 Mbps
500 Mbps
Виж повече
100 Mbps
400 Mbps
500 Mbps
0,00 лв

Интернет

Виж повече
200 Mbps
800 Mbps
1000 Mbps
Виж повече
200 Mbps
800 Mbps
1000 Mbps
0,00 лв

 

Всички права запавени Comnet.bg 2023