КРС No170/18.04.2019г.

Комнет България Холдинг уведомява всички настоящи абонати,че във връзка с тълкователно решение на КРС No170/18.04.2019г. сме променили типовия договор, с който уреждаме отношенията с крайните клиенти и каним всички абонати да преподпишат актуализираният вариант на договора. 

Всички права запавени Comnet.bg 2024