Eдинно звено за контакт за органите на държавите членки, за Комисията и за Европейския съвет за цифровите услуги
Състав на звеното:
1.    Красимира Илиева.
2.    Вяра Илиева.
3.    Димитър Стайков.
-    Телефон: +359887436064
-    Email: j.ivanov@bginfo.net
-    Език за комуникация: български, английски.


Единно звено за контакт за получателите на услугата

  Състав на звеното:
1.    Красимира Илиева.
2.    Вяра Илиева.
3.    Надежда Димитрова.
-    Телефон: +359887436064
-    Email: j.ivanov@bginfo.net
 

Всички права запавени Comnet.bg 2024