Какво е мултимедийна хотелска информационна система (MHIS) ?

 • Мултимедийната хотелска информационна система е едно от първите цифрови IP базирани решения за мултимедия, телевизия и забавление разработено специално за хотелиерската индустрия.
 • Мултимедийната хотелска информационна система е собствена разработка на Комнет България Холдинг и непрекъснато продължава да се развива, за да  може да предоставя по голям избор за гостите и повече ползи и възможности за хотелиерите.

Какви са основните предимства на MHIS пред други TV платформи ?

 • Мултимедийната Хотелската информационна система (MHIS) осигурява пълна интеграция на софтуера за управление на хотелски комплекси със системата за разпространение на телевизионни канали посредством телевизионния приемник във всяка стая. Посредством тази интеграция се осигурява достъп на гостите до персоналана информация за предлаганите услуги в комплекса както и се дава информация за индивидуалното потребление на гостите (текуща сметка по време на престоя, информация за търговските и атракционни обекти в комплекса, допълнителни възможности за забавление)
 •  Мултимедийната Хотелската информационна система (MHIS) осигурява възможност на гостите да поръчват и резервират услуги чрез дистанционното управление на телевизионния приемник, като същите директно се предават за изпълнение в хотелския софтуер.
 • Мултимедийната Хотелската информационна система (MHIS) осигурява възможност за достъп до платено аудио и видео съдържание “”Video on Demand” и “”Pay per View “ от локални сървърни конфигурации.

Какви са ползите за хотелиера ?

Насърчава лоялността на гостите,  мотивира да  използват „услуги по стаите“ и да създава повече възможности за хотелиерите да генерират допълнителни приходи е основната цел при създаването на хотелската система. Системата е насочена към изискванията на хотелиерите и техните гости от всички сегменти на пазара, независимо дали са се насочили към IP базираните технологии или  все още обмислят бъдещи стратегии.

ФУНКЦИОНАЛЕН ДИЗАЙН – СТРУКТУРА

Описания функционален дизайн е примерен и подлежи на промяна.

1. Въвеждащо меню - първоначално извежданото меню.

 • 4 езика за избор /български, английски, немски, руски/;
 • поздравително съобщение е само на един език;
 • поздравително съобщение съдържа имената на настанените гости /от ХИС и зависи от нея/;
 • поздравително съобщение е съпроводено от музикален фон;
 • менюто за избор на език е разположено в ляво, като дясната част на екрана е заета от поздравителното съобщение;

2. Помощно меню

 • показва изображение на дистанционното управление;
 • кратко описание на бутоните необходими за управление и навигация в информационната система;
 • показва се веднага след избор на език;
 • необходим е превод на всички езици достъпни в системата.

3. Главно меню

 • съдържа следните подменюта: Хотел, ТВ, Мултимедия, Помощ;
 • главното меню остава като лента при преминаване в подменю;
 • лентата съдържа подменютата от главното меню;
 • избор на подменю от лентата става с цветните бутони на дистанционното управление.

 

3.1. Хотел – съдържа следните подменюта:

 3.1.1. Сметка на стаята -  информацията зависи и се взима от използваната хотелска информационна ситема.  Начина на визуализиране е предварително заложен в системата и не може да бъде променян от оператор.

 3.1.1.1. Обща сметка на стая – информацията се систематизира се по следния начин:

 • нощувки;
 • такси;
 • допълнителни услуги;
 • общо за всички услуги;

Може да съдържа картинка /посочва се името на файл от предоставените материали/.

3.1.1.2. Детайлна сметка на стая – подробно извлечение за използваните услуги от госта на хотела. Информацията зависи и се взима от използваната ХИС. Информацията се извежда в табличен вид със следните колони:

 • номер по ред;
 • услуга;
 • цена;
 • дата;

3.1.2. Заведения:

 • показва списък от заведенията в хотела;
 • дава възможност за извеждане на информация за избрано заведение;
 • информацията за заведенията може да съдържа кратко описание на заведението (местоположение в хотела, работно време, капацитет) и неговото меню;
 • към описанието мога да бъдат добавяни картинки или снимки с подходящ размер за правилно визуализиране от системата;
 • информацията за описанието е предоставена от клиента;
 • информацията на всички езици поддържани от системата се предоставя от клиента;
 • информацията може да бъде редактирана от оператор.

3.1.3. Услуги

 • показва списък от услугите достъпни за гостите на хотела;
 • извежда информация за всяка услуга (пране, гладене, бизнес услуги, телефон, интернет и др.);
 • извежда цени за всяка услуга;
 • информацията за услугите е предоставена от клиента;
 • информацията на всички езици поддържани от системата се предоставя от клиента;
 • информацията може да бъде редактирана от оператор;

3.1.4. Информация

 • Менюто е предвидено да включва разнородна допълнителна информация като:
 • Валутни курсове – автомачно се обновява от Интернет без намеса на оператор. Включва референтните курсове на БНБ за деня.
 • Прогноза за времето – автоматично се обновява от Интернет без намеса на оператор. Включва петдневна прогноза за населеното място.
 • Международни телефонни кодове – справочник с всички международни кодове за набиране на дестинации извън България, групирани по континенти.
 • Други – по желание на клиента може да бъде добавена допълнителна информация  като например  - Екскурзии, Културни забележителности и др. Информацията и преводите на поддържаните езици се предостява от клиента.

3.1.5. Мултимедия – дава достъп до мултимедийното съдържание

- Музика – дава достъп до всички музикални файлове достъпни на сървъра:

 • Файловете са организирани по азбучен ред на изпълнители и албуми;
 • Възможност за избор на определен албум за възпроизвеждане на телевизора;

- Филми – достъп до филмовото съдържание:

 • филмите са сортирано по азбучен ред на заглавията;
 • филмовото съдържание се предоставя от клиента;
 • превода на заглавията то поддържаните езици се предоставя от клиента.

- Галерия – фото галерия за показване на снимки.

 • Възможност за добавяне на описание към всяка снимка на поддържаните езици;
 • Фото материалите се предоставят от клиента;
 • Предоставените материали се мащабират в размер подходящ за показване на телевизионния екран автоматично от системата;
 • Описанията и превода им се предоставят от клиента;

- Телевизия – списък с телевизионните програми достъпни за гледане в хотела.

 • името на телевизионния канал;
 • картинка с логото на телевизионния канела;
 • може да включва описание на канала, което се предоставя от клиента.

3.1.6.Помощ - съдържа по-подробно описание за работа с информационната система, дистанционното управление и др.

 

Всички права запавени Comnet.bg 2024