Пакетната услуга предоставя на потребителите две или повече услуги в една месечна такса, която в комбинация е много по-ниска от единичните цени на отделните услуги.

Основните предимства на пакетната услуга са:

  • Изгодна цена
  • Оптична свързаност до Вашия дом
  • Цифрова телевизия с интерактивни функции (връщане и запис на канали)
  • БЕЗПЛАТНИ настройки при инсталацията
  • Денонощна поддръжка на предоставяната услуга

Пакетни услуги

срочен договор

Интернет

Виж повече
40 Mbps
160 Mbps
200 Mbps
до 200 Mbps
над 160 канала
Виж повече
40 Mbps
160 Mbps
200 Mbps
0,00 лв

Интернет

Виж повече
60 Mbps
240 Mbps
300 Mbps
до 300 Mbps
над 160 канала
Виж повече
60 Mbps
240 Mbps
300 Mbps
0,00 лв

Интернет

Виж повече
100 Mbps
400 Mbps
500 Mbps
до 500 Mbps
над 160 канала
Виж повече
100 Mbps
400 Mbps
500 Mbps
0,00 лв

Интернет

Виж повече
40 Mbps
160 Mbps
200 Mbps
до 200 Mbps
над 160 канала
Виж повече
40 Mbps
160 Mbps
200 Mbps
0,00 лв

Интернет

Виж повече
60 Mbps
240 Mbps
300 Mbps
до 300 Mbps
над 160 канала
Виж повече
60 Mbps
240 Mbps
300 Mbps
0,00 лв

Интернет

Виж повече
100 Mbps
400 Mbps
500 Mbps
до 500 Mbps
над 160 канала
Виж повече
100 Mbps
400 Mbps
500 Mbps
0,00 лв

Интернет

Виж повече
40 Mbps
160 Mbps
200 Mbps
до 200 Mbps
над 160 канала
Виж повече
40 Mbps
160 Mbps
200 Mbps
0,00 лв

Интернет+TV

Виж повече
40 Mbps
160 Mbps
200 Mbps
до 200 Mbps
над 160 канала
Виж повече
40 Mbps
160 Mbps
200 Mbps
0,00 лв

Интернет+TV

Виж повече
60 Mbps
240 Mbps
300 Mbps
до 300 Mbps
над 160 канала
Виж повече
60 Mbps
240 Mbps
300 Mbps
0,00 лв

Интернет+TV

Виж повече
100 Mbps
400 Mbps
500 Mbps
до 500 Mbps
над 160 канала
Виж повече
100 Mbps
400 Mbps
500 Mbps
0,00 лв

Интернет+TV

Виж повече
60 Mbps
240 Mbps
300 Mbps
до 300 Mbps
над 160 канала
Виж повече
60 Mbps
240 Mbps
300 Mbps
0,00 лв

Интернет+TV

Виж повече
100 Mbps
400 Mbps
500 Mbps
до 500 Mbps
над 160 канала
Виж повече
100 Mbps
400 Mbps
500 Mbps
0,00 лв
Всички права запавени Comnet.bg 2024