ИЗИ НЕТ ЕООД предлага пълна гама MAN/VPN услуги през собствената си Fiber Optic мрежа, посредством различни технологични и структурни решения, които осигуряват свързаност между обектите на клиента в рамките на мрежата на оператора.

 

Основни характеристики на услугата.

 • ·Услугата се предоставя посредством Fiber Optic преносната среда на ИЗИ НЕТ ЕООД;
 • ·Услугата предоставя симетрична свързаност с гарантиран (резервиран) капацитет между заявените точки;
 • ·Възможност за неограничен брой VLANs, подръжка на QnQ в мрежата на оператора;
 • ·Възможност за използване на софтуерен клиент за VPN достъп от мобилни потребители;
 • ·Възможност за подписване на SLA (Service Level Agreement )
 • ·Възможност за приоритизацията на трафика (QoS) чрез маркиране на IP пакети;
 • ·Възможност за осигуряване на оборудване за изграждането на VPN;
 • ·Услугата се предоставя с 1 (един) реален IP адрес във всяка точка, с възможност за допълнителни IP адреси, предоставени според изискванията на RIPE.

Ниво на обслужване

 • ·Персонално обслужване от акаунт мениджър;
 • ·Техническа поддръжка от специалисти с висока квалификация, опит и умения;
 • ·Безплатни консултации при изготвяне на технически решения;
 • ·Приоритетна реакция при нужда от аварийните екипи на ИЗИ НЕТ ЕООД;
 • ·Денонощна подръжка от Helpdesk нa номер 056 960100

 

 

Всички права запавени Comnet.bg 2024